sâmbătă, septembrie 23, 2023
No menu items!
Cotidian al Românilor din Austria și de pretutindeni!
AcasăSocialCONTOARELE DE APĂ ȘI CĂLDURĂ DEVIN OBLIGATORII!

CONTOARELE DE APĂ ȘI CĂLDURĂ DEVIN OBLIGATORII!

Guvernul a adoptat ordonanța privind eficiența energetică

Prevederile

Lumea Banilor

Guvernul Ciucă a adoptat Ordonanță de Urgenta pentru modificarea și completarea Legii 121/2014 privind eficiența energetică, pentru a asigura cadrul necesar realizării investițiilor în energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri accesibile.

Printre modificări se numără și introducerea obligativității montării de contoare individuale, pentru a măsura consumul de încălzire, de răcire sau de apă caldă menajeră, pentru fiecare unitate a clădirii, în cazul imobilelelor de tip condominiu și în clădirile mixte dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire sau alimentate de sisteme de încălzire sau de răcire centralizată.

Iată principalele modificări efectuate:
-introducerea unui nou alineat, pentru a prelua prevederile nou introduse de Directiva (UE) 2018/2002 referitoare la inițiativa „Finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente”, în contextul Directivei (UE) 2018/844 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetica a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, cu scopul principal de a facilita investițiile în proiecte de creștere a performanței energetice a clădirilor, prin folosirea granturilor europene, ca garanție financiară;

-posibilitatea de a le oferi consumatorilor oportunitatea de a beneficia de instalarea unui contor inteligent, la cerere și în condiții echitabile și rezonabile, care să le ofere toate informațiile relevante;
-clienții vor avea acces la date obiective și transparente privind consumul propriu și la prețurile asociate și la costurile serviciilor asociate consumului lor;

-introducerea obligativității montării de contoare individuale, pentru a măsura consumul de încălzire, de răcire sau de apă caldă menajeră pentru fiecare unitate a clădirii, în cazul imobilelelor de tip condominiu și în clădirile mixte, dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire sau alimentate de sisteme de încălzire sau de răcire centralizată.

Scăderea costurilor
„Ordonanța de Urgenta va conduce la îmbunătățirea securității energetice, prin reducerea dependenței de importurile de energie din afara Uniunii, la scăderea costurilor cu energia ale gospodăriilor și ale societăților, la atenuarea sărăciei energetice și la creșterea competitivității, a locurilor de muncă și a activității economice la nivelul tuturor sectoarelor economiei, îmbunătățind astfel calitatea vieții cetățenilor. Totodată, va avea un impact pozitiv asupra mediului, întrucât îmbunătățirea eficienței energetice de-a lungul întregului lanț energetic, inclusiv producția, transportul, distribuția și utilizarea finală de energie, va genera beneficii pentru mediu, va îmbunătăți calitatea aerului și sănătatea publică, va reduce emisiile de gaze cu efect de seră”, precizează Ministerul Energiei.

ARTICOL PRELUAT CU ACORDUL EDITORULUI DE PE www.luba.ro: https://luba.ro/contoarele-de-apa-si-caldura-devin-obligatorii-guvernul-a-adoptat-ordonanta-privind-eficienta-energetica-prevederile/

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Spatiu publicitar 300x250

Comentarii

%d blogeri au apreciat: